International scientific conference
Parallel Computational Technologies 2017

Experts of the PCT
Русский | English
 • Aksenov A.A.
 • Aleeva V.N.
 • Antonov A.S.
 • Averbukh V.L.
 • Balandin D.V.
 • Bandman O.L.
 • Barkalov K.A.
 • Berezovskaya Yu.V.
 • Berezovskiy V.V.
 • Boldarev A.S.
 • Borodulin K.V.
 • Cheverda V.A.
 • Chistyakov A.E.
 • Datsyuk O.V.
 • Datsyuk V.N.
 • Demyanenko Ya.M.
 • Dolganina N.Yu.
 • Dordopulo A.I.
 • Gubaydullin I.M.
 • Igumnov A.S.
 • Ivanova E.V.
 • Ivanova O.N.
 • Karpenko A.P.
 • Kharchenko S.A.
 • Korabel'shchikova S.Yu.
 • Kostenetskiy P.S.
 • Kozinov E.A.
 • Konyukhov V.M.
 • Kryukov V.A.
 • Lazareva S.A.
 • Lapin A.V.
 • Legalov A.I.
 • Likhoded N.A.
 • Linyev A.V.
 • Lukashchuk S.Yu.
 • Marchevskiy I.K.
 • Meerov I.B.
 • Misilov V.E.
 • Mosin S.G.
 • Mortikov E.V.
 • Muratova G.V.
 • Nikitina A.V.
 • Olenyev N.N.
 • Pan K.S.
 • Pilidi V.S.
 • Podlazov V.S.
 • Polovinkin A.N.
 • Popov A.I.
 • Radchenko G.I.
 • Romanov S.Yu.
 • Rozenberg V.L.
 • Ryabchenko S.V.
 • Sal'nikov A.N.
 • Shabas I.N.
 • Shalaev V.I.
 • Shilova N.A.
 • Shishkov A.V.
 • Shteynberg B.Ya.
 • Sobolev S.I.
 • Sozykin A.V.
 • Stepanenko V.M.
 • Sukhinov A.I.
 • Sukhoroslov O.V.
 • Suleymanov D.E.
 • Sveshnikov V.M.
 • Testova I.V.
 • Tolstikov A.A.
 • Tolstykh M.A.
 • Ul'yanov O.N.
 • Vaganova N.A.
 • Varlamov D.A.
 • Verman P.G.
 • Volokhov V.M.
 • Vshivkov V.A.
 • Yufryakov A.V.
 • Zatuliveter Yu.S.
 • Zhumatiy S.A.
 • Zolotykh N.Yu.


  Supervisory Board

  Program Committee

  Organizing Committee